Nueva Sede del Consorcio Zona Franca Vigo
Promoción Pública de Viviendas Cenlle
Piscina Municipal de Cambados
Centro de Innovación Tecnológica «Lab Nucia»
Oficina – Concello de Pontevedra
Cubierta Campo da Festa – Arteixo