Consellería de Política Social

Cliente: Consellería de Política Social

Ubicación: Santiago de Compostela

Trabajos  Realizados:Sustitución das carpinterías exteriores e vidros de la residencia de maiores de Porta do Camiño

A Consellería de Política Social confiou en PRACE para a realización dos traballos de substitución das carpinterías exteriores e vidros da residencia de maiores de Porta do Camiño en Santiago por importe de 544.287,17 €.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditas obras realizásense no prazo de dez semanas e traerán consigo un aforro en custos de calefacción e climatización do edificio, redundando nunha mellora do benestar tanto dos residentes como do propio persoal, e en consecuencia unha mellora da eficiencia enerxética do centro sen variar a aparencia exterior do mesmo.

OBRAS DE SUBSTITUCIÓN DAS CARPINTERÍAS EXTERIORES E VIDROS NA RESIDENCIA DE MAIORES PORTA  DO  CAMIÑO (SANTIAGO DE COMPOSTELA), está cofinanciada  pola Unión Europea, non marco  do Programa Operativo  FEDER Galicia 2014-2020,  obxectivo temático de: OT4 "Conseguir  unha economía  máis  limpa e  sostible”.